Graving og massetransport  

 

Utfører alt av graving og massetransport.  

 

Kontaktinfo:  

TK Lindseth AS  

Burnes  

9840 Varangerbotn  

 

Mob: 40046607  

tklindseth@hotmail.com  

TK Lindseth A/S tilbyr  

- vei  

- vann  

- kloakk  

-drenering  

-planering  

-profilering  

-grøfting  

-transport  

-levering av sand, pukk, grus, masse, plenmold  

-snørydding/brøyting